/*Blog Module equal*/

WORKSHOPS

Workshops zijn kortdurende trainingen op het gebied van systemisch werk en coaching. Deze zijn zeer geschikt wanneer je op een dieper level wilt kijken naar een iets waar je tegen aan loopt of wanneer je je inzicht wilt verdiepen.

Keer terug, wie je ook bent, keer terug.
Afgodendienaar of aanbidder van het vuur, keer terug!
Want onze poort is niet de poort van wanhoop.
Al brak je een gelofte honderdmaal, keer terug! 

Rumi

BINFORMATIE EN KOSTEN
systhemisch opstellen, familieopstelling

Deelnemen aan een opstelling:
Je kunt je aanmelden als vraagsteller of als representant. Ook als representant verkrijg je waardevolle inzichten vanuit de positie waarin je geplaatst wordt. Wanneer je vraagsteller bent, dan kan het zijn dat je wordt gevraagd om iemand tijdens de andere opstellingen te presenteren.

WANNEER
22 september, 6 of 20 oktober 2023

Van 9.30 tot 17.30 uur.
Inloop vanaf 9.00 uur.

LOCATIE

De Bronhoeve; Cothen

KOSTEN
€ 125,- voor vraaginbrengers en € 35,- voor representanten

De workshop worden verzorgd inclusief koffie, thee en een kleine versnapering (alles biologisch); lunch is niet inbegrepen.

SYSTHEMISCH OPSTELLEN, FAMILIEOPSTELLING

Een familieopstelling is een bijzonder fenomeen. Het biedt de mogelijkheid om patronen aan het licht te brengen die diep verborgen liggen in ons (collectief) onderbewuste. Loop je ergens tegenaan in je leven en krijg je het maar niet veranderd of omgedraaid, dan geeft een opstelling je de mogelijkheid tot een totaal andere kijk en ingang op de vaak onbewust pijnlijke kwestie.

Vanaf onze geboorte maken we deel uit van systemen, zoals ons gezin, familie, school, geloof, werk en land. Al deze systemen hebben hun eigen “regels en wetten”, soms expliciet, veelal impliciet. Al deze systemen hebben invloed, echter ons systeem van herkomst, onze familie, heeft een doorslaggevende invloed op hoe wij ons leven leven en ervaren. Bewust of onbewust houden we ons aan de “wetten en regels” die in ons vanuit het familiesysteem zijn aangereikt en/of opgelegd.

Een familieopstelling is een prachtige methode om zicht- en voelbaar te maken wat er in jouw systeem speelt. Belemmeringen en verstrikkingen worden zichtbaar, verborgen dynamieken worden helder en nieuwe openingen ontvouwen zich. Uitgangspunt is eerbied voor de plek van mensen binnen het grote geheel.

Een opstelling wordt uitgevoerd binnen een kleine groep en voltrekt zich aan de hand van een door jou ingebrachte vraag of thema. We zullen de vraag kort verkennen, waarna je representanten uit de groep kiest voor jezelf en je familieleden. Je plaatst ze intuïtief in de ruimte. Het kan ook zijn dat representanten staan voor het lot, het leven, de dood, een symbool, werk of ziekte. Er ontvouwt zich een soort “tableau vivant”. Deze representanten stellen zich vanuit een innerlijke beweging op in de ruimte en geven daarmee een beeld weer dat informatie geeft over het familiesysteem van de cliënt.

Het was zoals het was, dat verandert niet, maar een opstelling geeft je nieuwe inzichten over jezelf, je plek en de onderlinge verhoudingen binnen je familiesysteem. De opening komt vanuit het systeem zelf, wat kan leiden tot heling of meer innerlijke rust.

VOOR WIE?
Voor iedereen die ergens in vastloopt of terugkerende patronen in het leven ervaart, en daar niet of moeilijk uit komt.
• Als je jezelf graag wil bevrijden van belemmerende patronen, zowel privé als op het werk.
• Als je in een gezonde verbinding wil komen met je ouders, je kinderen of andere familieleden.
• Wanneer je inzicht wil krijgen in familieconflicten en daar op een goede manier mee wil kunnen omgaan.
• Wanneer je inzicht wil krijgen in een werkconflict en daar op een goede manier mee wil kunnen omgaan.
• Als je graag duidelijkheid wil krijgen over je partnerrelatie en hier (alleen of samen) aan wil werken. Is het mogelijk om de verbinding en liefde (weer) te herstellen en te verstevigen?
• Als je inzicht wil krijgen over het wel of niet kunnen aangaan van een partnerrelatie.
• Wanneer je graag (weer) verbinding wil voelen met andere mensen en met het leven.
• Als je je draai of je doel in het leven niet kan vinden.
• Wanneer je inzicht en beweging wil krijgen in onverklaarbare gevoelens van angst, verdriet, woede, schuldgevoelens of het gevoel er niet bij te horen.
• Wanneer je last hebt van verslavingen of overheersende seksuele gevoelens en daar graag inzicht en verandering in wil krijgen.
• Wanneer je last hebt van depressies, een psychische aandoening of suïcidale neigingen en heel graag hier meer grip op en inzicht in wil krijgen. 
• Als je last hebt van fysieke klachten of een chronische ziekte en nog niets echt geholpen heeft.
• Voor allerlei zaken die aan je knagen of zich blijven herhalen in je leven, maar waar je je vinger niet op kunt leggen.
• Als lid van een samengesteld gezin, waarbinnen je spanningen en problemen ervaart.
• En als je al veel persoonlijk werk hebt verricht maar het gevoel blijft hebben nog niet bij de kern te zijn uitgekomen.
• Ook ouders kunnen een vraag inbrengen voor hun kind dat vastloopt en/of moeilijk uit belemmerende patronen kan komen, thuis of op school. Het kind hoeft overigens zelf niet bij de opstelling aanwezig te zijn.

INFORMATIE EN KOSTEN
oplossingsgericht coachen

VOOR WIE?
Voor zorgprofessionals, coaches en/of counselors

WANNEER
2e kwartaal 2021 

LOCATIE
De Bronhoeve, Cothen

KOSTEN
€ 295,-

Deze dagen wordt verzorgd met koffie, thee en lekkers en lunch (alles biologisch).

OPLOSSINGSGERICHT COACHEN 2 DAGEN

Wil je cliënten aanleren hoe zij vanuit hun eigen kracht problemen kunnen oplossen? Dan is deze cursus iets voor jou. Je kijkt niet naar de oorzaken van het probleem, maar focust je op wat goed gaat en stimuleert zo de zelfredzaamheid van cliënten. Daarbij worden cliënten uit je eigen praktijksituatie steeds als casuïstiek gebruikt. Je leert de juiste vragen stellen en oefent in rollenspelen met diverse soorten cliëntenprofielen, waarbij je uitgaat van zowel je eigen ervaringen als die van je medecursisten. Hierdoor kun je je nieuw ontwikkelde vaardigheden meteen toepassen in de eigen praktijk.

In ‘oplossingsgericht coachen’ gaat de cliënt zelf op zoek naar de oplossingen.

In plaats van uit te gaan van het probleem, ga je zoeken naar werkbare oplossingen voor de cliënt door het stellen van positief gerichte vragen. Als coach stuur je waar nodig. Je stuurt niet op de inhoud maar in de richting van door de cliënt aangedragen oplossingen. Je luistert met ‘oplossingsgerichte oren’ naar de vaak probleemgerichte verhalen van de cliënt.

Eén van de principes is het sterkte perspectief. Ondanks problemen beschikken alle mensen over sterke kanten die aangesproken kunnen worden om de kwaliteit van het leven te verbeteren. (Dit sluit nauw aan bij vooronderstelling van NLP: ieder mens beschikt over mogelijkheden ofwel hulpbronnen voor positieve verandering. Die hulpbronnen zijn alleen niet altijd beschikbaar). Door actief te zoeken naar de sterke kanten, is er in deze manier van coaching geen ruimte  voor de schuldvraag of een veroordeling voor het hebben van moeilijkheden (Saleeby, 1992) De uiteindelijke zin is de zoektocht om in het eigen karakter de hulpbronnen te vinden en aan te boren om het doel te bereiken.

SYNCHRONITEIT EN FENOMENOLOGIE
In deze kennismaking met het begrip Synchroniciteit leer je het belang kennen van het vertrouwen op toevallige gebeurtenissen. Gebeurtenissen die op een ongewone wijze zo synchroon lopen dat ze geen toeval meer kunnen zijn en die voor een persoon of groep mensen van het allergrootste belang zijn.

Synchroniciteit uit zich in toevallige ontmoetingen, dingen die op wonderbaarlijke wijze samenvallen, informatie die komt wanneer die nét nodig is, het gevoel dat alles precies klopt, dat alles zo heeft moeten zijn. Synchroniciteit is volgens Carl Gustav Jung dan ook: ‘een zinvolle samenloop van twee of meer gebeurtenissen waarbij iets anders dan de waarschijnlijkheid van het toeval in het geding is’.

Wanneer je je openstelt voor zo’n werkelijkheid, kun je de wereld zien als een wereld vol mogelijkheden. Een wereld die ook in het oplossingsgericht coachen een belangrijke rol kan spelen, omdat je opnieuw in contact komt met je voorraad kennis, inspiratie, creativiteit en energie.

IN DEZE CURSUS KOMEN DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD:
• Oplossingsgerichte grondhouding
• Uitgangspunten van oplossings¬gericht coachen
• Empirisch onderzoek
• Context van de cliënt verhelderen
• Toekomstoriëntatie en doelen stellen
• De samenwerkingsrelatie
• Motivatie en ‘weerstand’ bij de cliënt
• Positieve uitzonderingen en eerdere successen
• Hulpbronnen van de cliënt ¬ontdekken
• Oplossingsgerichte gespreks¬technieken
• Complimenten geven
• Schaalvragen
• Oplossingsgerichte grondhouding
• Uitgangspunten van oplossings¬gericht coachen
• Empirisch onderzoek
• Context van de cliënt verhelderen
• Toekomstoriëntatie en doelen stellen
• De samenwerkingsrelatie
• Motivatie en ‘weerstand’ bij de cliënt
• Positieve uitzonderingen en eerdere successen
• Hulpbronnen van de cliënt ¬ontdekken
• Oplossingsgerichte gespreks¬technieken
• Complimenten geven
• Synchroniciteit en fenomenologie

WAT HEB JE BEREIKT NA DEZE 2 DAGEN?
• Je kunt oplossingsgericht coachen gebruiken in begeleiding en coaching.
• Je manier van vragen stellen verfijnen.
• Je krijgt handige tips om meer resultaat te bereiken.
• Je leert op een andere manier en met de flow van synchroniciteit, om te gaan met problemen en vragen.
• Je kunt beargumenteren waarom oplossingsgericht coachen in de praktijk werkt
• Je handelt vanuit een oplossingsgerichte grondhouding
• Je past oplossingsgerichte interventies toe
• Je maakt effectief gebruik van oplossingsgerichte gesprekstechnieken
• Je reflecteert op je vaardigheden met betrekking tot oplossingsgericht coachen
• Je brengt je eigen ‘oplossingsgerichte taal’/interventies in praktijk

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wij houden je graag op de hoogte van kortingsacties, updates en nieuws. 

Je bent succesvol ingeschreven!