/*Blog Module equal*/

TRAININGEN

De training “tussen herkomst en bestemming; worden wie je bent”, geeft inzicht in wie je bent, waar je vandaan komt, wat je mee hebt gekregen en wat jouw taak of roeping is. Ook kijken we naar wat je bent gaan doen om te overleven en hoe bepaalde gebeurtenissen zich blijven herhalen. Je leert jezelf op te halen op die plekken waar je jezelf verloren bent.

Je kunt deze training uitstekend inzetten wanneer je vastloopt in werk of in je leven. Wanneer je beter wilt weten wie je bent en wat je wil. Je meer vrijheid wil ervaren. Of bijvoorbeeld bij ontslag of ziekte.

De training bestaat uit vijf modules, die je ook afzonderlijk kunt volgen. 

 

INFORMATIE EN KOSTEN
Liefde uit velden van herkomst

WANNEER
nader te bepalen

LOCATIE
De Bronhoeve, Ossenwaard 14, 3945 PG Cothen

KOSTEN
€ 295,00 per module

Deze dagen wordt verzorgd met koffie, thee en lekkers en lunch.

TRAINING

Liefde uit velden van herkomst

Binnen deze module ga je onderzoeken hoe je familiesysteem in elkaar zit. Welke wetten gelden er en waar ben je loyaal aan. Waar kom je vandaan? Want dat bepaalt voor een groot deel je identiteit. Wij mensen komen voort uit velden van relaties en onze identiteit is een in samenhang vastgelegd punt. Welke plek ben je in gaan nemen in het systeem? Welke bewegingen ben je daar gaan maken? Je maakt een genogram van jouw familie, zodat je weet welke impactvolle gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, die in de overlevering en de overleving nog zijn invloed hebben. Wat ben je gaan dragen en hoe speelt het geweten hier een rol. Maar ook welke talenten je hebt meegekregen en welke parels zijn er geslepen zijn.

INFORMATIE EN KOSTEN
“Dit ben ik”

WANNEER
nader te bepalen

LOCATIE
De Bronhoeve, Ossenwaard 14, 3945 PG Cothen

KOSTEN
€ 295,-

Deze dagen wordt verzorgd met koffie, thee en lekkers en lunch (alles biologisch).

TRAINING

“Dit ben ik”

Deze module gaat over je eigen gezin van herkomst, welke imprints heb je meegekregen.. Welke diepe overtuigingen hebben je gedrag beïnvloedt. Hoe heeft je ego zich ontwikkeld of ingewikkeld. Welke maskers heb je ontwikkeld. En welke strategieën ben je gaan gebruiken. Magische beweging. Welke kracht ligt daarin? Maar ook welke schaduwkant heeft deze strategie? Je word je bewust van de projecties, de overdracht. Schuld, schaamte en autonomie zijn belangrijk. Maar ook hier is het leren gaan staan op je eigen plek is essentieel. De plek die er voor jou is, zodat het leven weer kan stromen. De helende beweging uit te voeren en de taak die er voor jou ligt op je te nemen.

INFORMATIE EN KOSTEN
Het wakker kussen van je ziel; trauma en integratie

WANNEER
nader te bepalen

LOCATIE
De Bronhoeve, Ossenwaard 14, 3945 PG Cothen

KOSTEN
€ 295,00 per module

Deze dagen wordt verzorgd met koffie, thee en lekkers en lunch.

TRAINING

Het wakker kussen van je ziel; trauma en integratie

Tijdens deze module staan we nog meer bij de wond die je bij je (onbewust) bij je draagt. Je leert deze te dragen en te containen. Welke impactvolle ervaringen hebben (in jouw kindertijd) plaats gevonden. Waar ben je nog zo in trance dat je je er niet bewust van bent dat ze er zijn. We gaan op zoek in het onderbewustzijn en integreren deze inhouden in je bewuste zijn. Hoe speelt existentiële angst en eenzaamheid hier een rol. Hoe herhaal je deze diepe imprints op een bepaalde laag en hoe kun je komen tot heling?

INFORMATIE EN KOSTEN
Relaties: contact en ontmoeten

WANNEER
nader te bepalen

LOCATIE
De Bronhoeve, Ossenwaard 14, 3945 PG Cothen

KOSTEN
€ 295,-

Deze dagen wordt verzorgd met koffie, thee en lekkers en lunch (alles biologisch).

TRAINING

Relaties: contact en ontmoeten

Tijdens deze module staat het contact tussen jou en jezelf en jou en de ander centraal. Hoe maak je contact en neem je ook weer afscheid. Hoe laat je jezelf zien. Breng je binnen naar buiten in contact met de ander. Wat verwacht of haal je bij een ander, dat je eigenlijk eerst hebt op te halen binnen jezelf?

INFORMATIE EN KOSTEN
En dit is mijn bestemming; hier word ik toe geroepen

WANNEER
nader te bepalen

LOCATIE
De Bronhoeve, Ossenwaard 14, 3945 PG Cothen

KOSTEN
€ 295,00 per module

Deze dagen wordt verzorgd met koffie, thee en lekkers en lunch.

TRAINING

En dit is mijn bestemming; hier word ik toe geroepen

Deze module is erop gericht om te leren luisteren naar de roep van jouw ziel. Hoe kun jij dienend aanwezig zijn, zonder zelf te verdwijnen. Waar heb je aan te nemen dat wat er is, zodat je meer met de stroom kunt meebewegen. Werk en leven; hoe vertaal je situaties op je werk naar jezelf. Kom erachter waarom je steeds iets blijft herhalen.

INFORMATIE EN KOSTEN
oplossingsgericht coachen

VOOR WIE?
Voor zorgprofessionals, coaches en/of counselors

WANNEER
2e kwartaal 2021 

LOCATIE
Singelkerk Utrecht;
Wittevrouwensingel 28.
De locatie is goed te bereiken met OV, fiets en auto. Rondom de kerk is voldoende parkeergelegenheid aan de straat, en Parkeergarage Kruisstraat ligt op 1 minuut loopafstand.

KOSTEN
€ 295,-

Deze dagen wordt verzorgd met koffie, thee en lekkers en lunch (alles biologisch).

OPLOSSINGSGERICHT COACHEN 2 DAGEN

Wil je cliënten aanleren hoe zij vanuit hun eigen kracht problemen kunnen oplossen? Dan is deze opleiding iets voor jou. Je kijkt niet naar de oorzaken van het probleem, maar focust je op wat goed gaat en stimuleert zo de zelfredzaamheid van cliënten. Daarbij worden cliënten uit je eigen praktijksituatie steeds als casuïstiek gebruikt. Je leert de juiste vragen stellen en oefent in rollenspelen met diverse soorten cliëntenprofielen, waarbij je uitgaat van zowel je eigen ervaringen als die van je medecursisten. Hierdoor kun je je nieuw ontwikkelde vaardigheden meteen toepassen in de eigen praktijk.

In ‘oplossingsgericht coachen’ gaat de cliënt zelf op zoek naar de oplossingen.

In plaats van uit te gaan van het probleem, ga je zoeken naar werkbare oplossingen voor de cliënt door het stellen van positief gerichte vragen. Als coach stuur je waar nodig. Je stuurt niet op de inhoud maar in de richting van door de cliënt aangedragen oplossingen. Je luistert met ‘oplossingsgerichte oren’ naar de vaak probleemgerichte verhalen van de cliënt.

Eén van de principes is het sterkte perspectief. Ondanks problemen beschikken alle mensen over sterke kanten die aangesproken kunnen worden om de kwaliteit van het leven te verbeteren. (Dit sluit nauw aan bij vooronderstelling van NLP: ieder mens beschikt over mogelijkheden ofwel hulpbronnen voor positieve verandering. Die hulpbronnen zijn alleen niet altijd beschikbaar). Door actief te zoeken naar de sterke kanten, is er in deze manier van coaching geen ruimte  voor de schuldvraag of een veroordeling voor het hebben van moeilijkheden (Saleeby, 1992) De uiteindelijke zin is de zoektocht om in het eigen karakter de hulpbronnen te vinden en aan te boren om het doel te bereiken.

SYNCHRONITEIT EN FENOMENOLOGIE
In deze kennismaking met het begrip Synchroniciteit leer je het belang kennen van het vertrouwen op toevallige gebeurtenissen. Gebeurtenissen die op een ongewone wijze zo synchroon lopen dat ze geen toeval meer kunnen zijn en die voor een persoon of groep mensen van het allergrootste belang zijn.

Synchroniciteit uit zich in toevallige ontmoetingen, dingen die op wonderbaarlijke wijze samenvallen, informatie die komt wanneer die nét nodig is, het gevoel dat alles precies klopt, dat alles zo heeft moeten zijn. Synchroniciteit is volgens Carl Gustav Jung dan ook: ‘een zinvolle samenloop van twee of meer gebeurtenissen waarbij iets anders dan de waarschijnlijkheid van het toeval in het geding is’.

Wanneer je je openstelt voor zo’n werkelijkheid, kun je de wereld zien als een wereld vol mogelijkheden. Een wereld die ook in het oplossingsgericht coachen een belangrijke rol kan spelen, omdat je opnieuw in contact komt met je voorraad kennis, inspiratie, creativiteit en energie.

IN DEZE CURSUS KOMEN DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD:
• Oplossingsgerichte grondhouding
• Uitgangspunten van oplossings¬gericht coachen
• Empirisch onderzoek
• Context van de cliënt verhelderen
• Toekomstoriëntatie en doelen stellen
• De samenwerkingsrelatie
• Motivatie en ‘weerstand’ bij de cliënt
• Positieve uitzonderingen en eerdere successen
• Hulpbronnen van de cliënt ¬ontdekken
• Oplossingsgerichte gespreks¬technieken
• Complimenten geven
• Schaalvragen
• Oplossingsgerichte grondhouding
• Uitgangspunten van oplossings¬gericht coachen
• Empirisch onderzoek
• Context van de cliënt verhelderen
• Toekomstoriëntatie en doelen stellen
• De samenwerkingsrelatie
• Motivatie en ‘weerstand’ bij de cliënt
• Positieve uitzonderingen en eerdere successen
• Hulpbronnen van de cliënt ¬ontdekken
• Oplossingsgerichte gespreks¬technieken
• Complimenten geven
• Synchroniciteit en fenomenologie

WAT HEB JE BEREIKT NA DEZE 2 DAGEN?
• Je kunt oplossingsgericht coachen gebruiken in begeleiding en coaching.
• Je manier van vragen stellen verfijnen.
• Je krijgt handige tips om meer resultaat te bereiken.
• Je leert op een andere manier en met de flow van synchroniciteit, om te gaan met problemen en vragen.
• Je kunt beargumenteren waarom oplossingsgericht coachen in de praktijk werkt
• Je handelt vanuit een oplossingsgerichte grondhouding
• Je past oplossingsgerichte interventies toe
• Je maakt effectief gebruik van oplossingsgerichte gesprekstechnieken
• Je reflecteert op je vaardigheden met betrekking tot oplossingsgericht coachen
• Je brengt je eigen ‘oplossingsgerichte taal’/interventies in praktijk

Ring the bell that still can ring;
Forget your perfect offering
There is a crack
A crack in everything
That’s how the light gets in

Leonard Cohen

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wij houden je graag op de hoogte van kortingsacties, updates en nieuws. 

Je bent succesvol ingeschreven!